In 2016 is in het Land van Heusden & Altena het pilot-project gestart voor de beheermonitoring van verschillende soortgroepen in het agrarisch cultuurlandschap. Het doel is om met behulp van de verzamelde gegevens over het voorkomen van de soorten het agrarisch natuurbeheer zo effectief mogelijk uit te voeren en er van te leren.

Wil je zelf aan de slag kijk dan op onze website Brabant telt mee.

In een boerensloot in Altena
Een boerensloot in Altena.