KVK Collectief West Brabant

Collectief West Brabant heeft u perceelgegevens nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Vervolgens moeten de deelnemers op de juiste locatie in MijnRVO een machtiging plaatsen bij “Raadplegen percelen”. Het KVK nummer van het Collectief is: 62631195 De handleiding is te vinden onder Lees verder...

Prachtige resultaten vogelstand Altena

In de bijlage de getelde vogels van 2015. Prachtige cijfers die voor zich zelf spreken, zeker tegen het het licht van de cijfers van Brabant waar een globale afname is van ongeveer 10 %. Opvallend is de toename van Wulpen. Tijdens de voorjaars excursie zagen we er niet veel maar de meeste Lees verder...

Snoeien op hoogte

  Snoeien op hoogte   De boom schudt heftig heen en weer. Wiebelend en verrijkend sta ik op mijn eerste dag bij de snoeibrigade hoog in de kruin van een oude fruitboom een grote tak af te zagen. ‘Van onderen!!!’ en krakend valt de enorme tak zo’n 5 meter naar beneden. Even uitblazen Lees verder...

Nieuw-en en een aftredend bestuurslid

In de vergadering van 18 december j.l. is Minette Straver-Van de Wetering bij acclamatie  benoemd tot bestuurslid van onze ANV. Minette Straver-van de Wetering woont samen met haar gezin in Babyloniënbroek. Door de agrarische onderneming van haar man, welke hij samen met zijn neef runt, is Lees verder...

Over de bloemen en de bijen……

Over bloemen en bijen Op de ledenvergadering van 24 juni jl. was als gastspreker uitgenodigd de heer Wim van den Oord van de Imkersvereniging St. Ambrosius . Naast imker is hij ook leraar bijenteelt. Hij gaf een zeer interessante presentatie over bijen, waarin hij d.m.v. een “SWOT”- analyse de Lees verder...