Oproep aan de inwoners van het Land van Heusden en Altena

Agrarische natuurvereniging Altena-Biesbosch wil samen met u proberen de populatie van akkervogels in stand te houden of zelfs te laten groeien. Dit willen wij doen door u te betrekken bij het versterken van het leefgebied. Verdeeld door heel Altena zaaien we samen met de boeren uit de streek op 35 plaatsen velden van gemiddeld 12000 m2. Dit is een enorme impuls voor ons mooie landschap en de boerenlandvogels die daarbij horen. U kan daar ook aan bijdragen.

Akkerrandenzaad wintervoedselveldjes voor Akkervogels 2017_IM1