Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch maakt ook dit jaar graag weer veel inwoners van Altena blij met gratis bloemenzaad!  Het mengsel (85 % inheemse soorten) bloeit lang en is geliefd bij diverse insecten die we hard nodig hebben voor de natuur en de landbouw. In een gratis zakje zit voldoende zaad voor 10 m2. Dus we hopen op weer veel belangstelling voor deze uitdeelactie.

Buurtverenigingen, VVE’s etc. kunnen zich ook aanmelden wanneer zij een geschikte locatie in hun buurt hebben om ‘grijs groener te maken’ en insecten te voeden. Mail dan met info@anv-altenabiesbosch.nl. Bijgaande foto is gemaakt van het mooie resultaat in 2022 bij de moestuintjes van kinderen van de Willem Alexanderschool in Eethen.

Dit jaar gaat de gemeente Altena ook bloemenranden inzaaien bij begraafplaatsen in Wijk en Aalburg en Babylonienbroek.Goed voor de insecten die daar rondvliegen. 

Het gratis bloemenzaad kunt u afhalen op donderdag 20 april a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur. Er zijn weer diverse afhaallocaties :

Fam. Straver, Hillsestraat 2 te Babyloniënbroek (op deze locatie starten we pas om 19.30 uur, eerder is daar niemand aanwezig!)

Fam. Tolenaars, Rijksweg 2b te Nieuwendijk

Fam. Burghout, Hoekje 8 te Almkerk. Bij fam. Burghout kunt u ook nog op vrijdag en zaterdag tijdens openingstijden terecht.

Fam. Jagtenberg, Kooikamp 10, Sleeuwijk

Samen voor een b(l)oeiend Altena!