Per 1 januari én per 1 mei 2022 komen er wijzigingen op de subsidieregelingen, volg deze hier.