Aan de slag om in ons gebied te tellen

In 2016 is in het Land van Heusden & Altena het pilot-project gestart voor de beheermonitoring van verschillende soortgroepen in het agrarisch cultuurlandschap. Het doel is om met behulp van de verzamelde gegevens over het voorkomen van de soorten het agrarisch natuurbeheer zo effectief Lees verder...

project werkgroep ruiter- en menpaden

De werkgroep ruiter- en menpaden van de Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch is in het voorjaar van 2017 druk bezig met een plan om het ruiterroutenetwerk met circa 40 km uit te breiden. De uitbreiding is gepland in de omgeving van Sleeuwijk. De gemeenten Werkendam en Woudrichem en het Lees verder...

Melding uitrijden ruige mest via de ANV

Aan de deelnemers weidevogelbeheer in Altena Ruige mestmeldingen Dussen, 01-02-2017 Geachte heer of mevrouw,   U krijgt subsidie voor agrarisch natuurbeheer vanuit de Subsidieregeling ANLb Collectief West-Brabant u beheert percelen waarop u ruige stalmest mag uitrijden. Vanaf 2017 meldt u Lees verder...