Aan de slag om in ons gebied te tellen

In 2016 is in het Land van Heusden & Altena het pilot-project gestart voor de beheermonitoring van verschillende soortgroepen in het agrarisch cultuurlandschap. Het doel is om met behulp van de verzamelde gegevens over het voorkomen van de soorten het agrarisch natuurbeheer zo effectief Lees verder...