De doelen die de ANV zich stelt zouden we nooit bereiken door de vele vrijwilligers in de regio! Zij helpen ons bij diverse activiteiten. Zie hieronder voor meer informatie over deze groepen.

Vrijwilligers van Altenatuur

Altenatuur heeft een werkgroep Weidevogelbescherming die ieder jaar groeit. Sinds 1998 ondersteunen zij agrariërs in het veld met het beschermen van de nesten.

Agrariërs in Altena

Inmiddels doen meer dan 100 agrariërs in Altena mee aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Samen voeren zij op meer dan 750 hectare agrarisch natuurbeheer op grasland, akkerland en water.

Aanleg plasdras

Brabantse Liniewerkers

De werkgroep snoeibrigade van ANV is langzamerhand overgegaan in de Waterliniewerkers van het Brabants Landschap. Je vindt veel info daarover op Facebook.

Fruitbomen snoeien

Droneteam Altena

Dit team bestaat uit 4 mensen die de boeren en de vrijwilligers helpen bij het opsporen van de nesten. Meeuwis Millenaar zorgt voor de coördinatie. Dit gebeurt door middel van een drone met een warmtebeeldcamera. Dit vindt ’s morgenvroeg plaats, vóórdat de zon het veld heeft verwarmd, zodat de nesten door hun warmteafgifte kunnen worden opgespoord.

Huib, Paul, Remco, Jos