• Patrijzen in een aangelegde akkerrand
  • Een vol nest met patrijzeneieren
  • De patrijs

 

Naast de vele lokale initiatieven die worden uitgevoerd, is ANV Altena Biesbosch ook betrokken bij de uitvoering van een Europees project om de bedreigde patrijs weer terug te krijgen in het landschap. De patrijs is een echte boerenlandvogel, die in de afgelopen jaren steeds minder op de akkers te vinden is. In het PARTRIDGE-project wordt gewerkt met natuurorganisaties uit Engeland, Schotland, Duitsland, België en dus ook Nederland om de patrijs te redden. Op deze pagina kunt u kort lezen wat het project inhoudt en zien welke activiteiten worden georganiseerd waar u onderdeel van kunt zijn.

De patrijs

De patrijs is een akkervogel die het allerliefst leeft in een landbouwgebied met verschillende gewassen en landschapselementen als akkerranden, bermen, houtwallen en hagen. In de afgelopen jaren zijn deze elementen echter steeds minder te vinden, doordat schaalvergroting in de landbouw ervoor zorgt dat zoveel mogelijk land gebruikt kan worden voor productie. Daarom gaat het met de patrijs en veel andere akkervogels in Nederland niet goed, en zijn er tegenwoordig 95% minder patrijzen dan 50 jaar geleden.

Het project

Naar aanleiding van de afname van het aantal patrijzen, werd 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs door de vogelbescherming. Na dit succesvolle jaar waarin veel onderzoek is gedaan, is een aanvraag ingediend bij de EU voor het PARTRIDGE – project. In dit project worden 10 voorbeeldgebieden van ongeveer 500 hectare gemaakt in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland die optimaal ingericht worden voor de patrijs. In samenwerking met boeren, verenigingen en vrijwilligers wordt 7% van de gebieden ingericht met specifieke natuurbeheer pakketten om uiteindelijk de biodiversiteit met 30% te verbeteren.

Bekijk ook de pagina’s over dit project van de andere partners:

In de buurt

In Nederland zijn 2 voorbeeldgebieden ingericht, waarvan 1 in Zeeland en 1 in Noord-Brabant. Samen met de ANV Altena Biesbosch is tussen de dorpen Sleeuwijk en Almkerk het voorbeeldgebied ‘Oude Doorn’ ingericht. Dit gebied is ongeveer 500 hectare groot en bestaat voor 65% uit akkerland en 25% uit grasland. De overige 10% bestaat uit natuurgebied en privétuinen. Van dit gebied wordt samen met boeren minstens 7% aangepast tot 1 van 4 verschillende pakketten, namelijk het bloemenblok, de keverbank, de winterstoppel en de patrijzenhaag. Ook worden de resultaten gemonitord in samenwerking met vrijwilligers en worden verschillende bijeenkomsten en excursies georganiseerd.

Wat is er al gedaan?

Als voorbereiding op het project heeft de gebiedscoördinator al een schil van maatregelen agrarisch natuurbeheer getroffen in het gebied.

Sinds de start van het project worden er een aantal beheerpakketten aangelegd. Er zijn vier verschillende beheerspakketten:

  1. Bloemenblok: Een stuk land dat wordt ingezaaid met een speciaal zaaimengsel die een goede leefomgeving voor de patrijs oplevert.
  2. Keverbank: Een omgeploegde strook die ingezaaid wordt met polvormende grassen. De strook verbeterd het leefgebied voor insecten die zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding, maar is ook een broedplaats voor de patrijs.
  3. Winterstoppel: Een onbewerkte graanstoppel die tot in het vroege voorjaar dekking en voedsel biedt voor akkervogels.
  4. Patrijzenhaag: Een haag die geplant wordt uit streekeigen beplanting, die beschutting en broedgelegenheid geeft voor de patrijs.

Lees hier over de resultaten die de genomen maatregelen tot nu toe gehad hebben:
Eerste resultaten project PARTRIDGE (1 sept 2017)

Lees hier meer over de resultaten van de zoogdiertellingen die hebben plaatsgevonden:
Terugkoppeling zoogdiertelling en voortgang PARTRIDGE

Naast de aanleg van de pakketten zijn er ook verschillende excursies, tellingen en bijeenkomsten geweest. Bekijk de afbeeldingen hieronder eens voor een indruk van hoe het daar aan toe ging.

 

 

Wat kunt u doen? 

Deelnemers

Bezit u grond in het aangegeven gebied en bent u geïnteresseerd geraakt? We gaan graag met u in gesprek om te kijken of we misschien een van de beheerpakketten bij u kunnen aanleggen! Neem gerust contact met ons op om meer te weten te komen over de werking van de pakketten en de bijbehorende vergoedingen.

De gebiedscoördinator (Agrarisch) Natuurbeheer ANV Altena Biesbosch in dit gebied is:

Meeuwis Millenaar
Baan 7a
4271 BT Dussen
Tel. 06 234 60 533
meeuwis.millenaar@telfort.nl

Downloads voor deelnemers:

 

Geïnteresseerden

Voor dit project worden regelmatig bijeenkomsten en excursies georganiseerd waarbij u de voortgang van het project in het veld kunt meemaken. Ook zijn er vrijwilligers nodig bij het monitoren van de resultaten in het veld. We zouden u graag willen vragen om ons te helpen met een zogenaamde ‘Kluchtentelling’.

Lees hier meer over hoe u kunt meehelpen met de kluchtentelling:
Oproep kluchtentelling

Lees hier hoe u uw waarnemingen met uw mobiele telefoon kunt invoeren:
Kluchten volgen en mobiel invoeren

Om op de hoogte te blijven kunt u de Facebookpagina van de Werkgroep Patrijs volgen, een kijkje nemen op de website van Brabants Landschap of contact opnemen via werkgroeppatrijs@gmail.com .