Foto banner : Thomas van der Es

Bescherming van vogels op weiden en akkers

Het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch zijn rijk aan weide- en akkervogels. De Agrarische Natuurvereniging wil dat zo houden. Daarom stimuleert de vereniging dat boeren nesten en vogels op hun land beschermen. Tientallen vrijwilligers van de natuurorganisaties in het gebied helpen hen daarbij. Met resultaat. Want uit tellingen blijkt dat het aantal nesten toeneemt.

De ANV onderzoekt extra maatregelen om de vogels te beschermen. Er vindt een proef plaats waarbij vogels tegen roofdieren kunnen schuilen in brede randen langs de weiden en akkers.  Vooral voor de kuikens kan dat van levensbelang zijn. Bovendien bieden de randen een veilige plek als boeren met een trekker of een machine op het land aan het werk zijn.

Opnieuw meer nesten

Het aantal nesten op boerenland in het Land van Heusden en Altena is in 2017 opnieuw gegroeid. Al zo’n 15 jaar is er sprake van een stijgende trend.

Vrijwilligers van Altenatuur zoeken en tellen de nesten. Ze geven de gegevens door aan coördinator Meeuwis Millenaar van de ANV, die contact opneemt met de boeren op wiens land de nesten liggen, om te bekijken of er maatregelen mogelijk zijn om de nesten te sparen. Veel boeren houden daarop met hun werk rekening met de nesten. Schema resultaten weidevogelbescherming 2000-2017.

PROJECTPLAN PATRIJS

Projectplan Patrijs ANV Altenabiesbosch

Schema resultaten weidevogelbescherming 2000 – 2015