Een vereniging die investeert in de streek

De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena Biesbosch is op 20 februari 2006 opgericht. De ANV is een vereniging voor iedereen die het buitengebied in onze regio ter harte gaat. Leden zijn actief in diverse werkgroepen en ad-hoc-projecten. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 personen. De veldcoördinator is adviseur van het bestuur. Hij is coördinator van het weide- en akkervogelbeheer en van de Regeling Stimulering Landschap (voorheen StiKa: Groen Blauw Stimuleringskader)

De vereniging heeft ongeveer 325 leden: boeren en burgers. Hoe meer leden en donateurs, hoe groter het draagvlak om de streek verder te versterken. Iedereen die de ANV steunt, draagt een steentje bij aan een nog aantrekkelijker omgeving. Bovendien kan elk lid of donateur meepraten over de activiteiten van de vereniging. Of er zelf actief aan meehelpen. Bedrijven die donateur worden tonen daarmee dat maatschappelijk verantwoord hen ter harte gaat.

Heeft u interesse om lid te worden van de vereniging? Download dan onderstaand formulier en zend het ingevuld en ondertekend aan ons terug. De kosten van het lidmaatschap van de ANV bedragen € 15,– per jaar.

ANV Altena Biesbosch inschrijfformulier nieuwe leden