ruiterpad 12
Schuilhut route Jannezand

De werkgroep Ruiterpaden van de Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch is in het voorjaar van 2017 druk bezig met een plan om het ruiterroutenetwerk met circa 40 km uit te breiden. De uitbreiding is gepland in de omgeving van Sleeuwijk. De gemeenten Werkendam en Woudrichem en het Brabants Streekfonds hebben al een financiële bijdrage geleverd. De werkgroep Ruiterpaden is nu hard op zoek naar meer financiële middelen, onder andere via crowdfunding.

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep Ruiterpaden van de Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch twee ruiter- en menpaden gerealiseerd in het Land van Heusden en Altena. De eerste vlakbij het bijzondere natuurgebied “het Pompveld” in het uitgestrekte weidegebied ten oosten van Almkerk. De tweede in het meest westelijke deel van de regio, in de Oostwaard van de Biesbosch; een afwisselend waterrijk akkerbouwgebied met grienden, killen en dijken.

Pompveld – route

Button ruiter[pad
 Pompveldroute
In oktober 2008 werd het eerste ruiter- en menpad  in gebruik genomen in het oostelijk deel van het Land van Heusden en Altena,

Het pad in de Pompveldse polder begint in het Eendenveld, waar de ruiters en menners de mooie route door de polder over de Potkade gaan.

Via de Midgraaf en de Lage Oldersdijk komt men dan weer terug in het Eendenveld. Deels onverhard, door een bijzonder landschap met mooie boerderijen en vergezichten. Een rondje van een kleine vijf kilometer, in de buurt van Babylonienbroek.

Jannezand- route

IMG_1867
Jannezandroute

De route ligt rondom de polder Jannezand, ten noordwesten van Hank. In juli 2012 is het volgende ruiter- en menpad officieel geopend door de toenmalige staatssecretaris de heer Henk Bleker. Voorafgaand was deze route in juni 2012 al feestelijk in gebruik genomen. Na enkele korte speeches reden zeventien aanspanningen de complete route van achttien kilometer. Deze Jannezandroute geeft u de mogelijkheid om veilig en deels gescheiden van het gemotoriseerd verkeer te genieten van het landschap en de flora en fauna die de Biesbosch te bieden heeft. De route loopt deels over onverharde paden, langs waterpartijen ( “killen”), door grienden en een stukje over boerenland. Via duidelijke bebording is de route  ter plekke aangegeven. Ook is de routekaart te scannen via de QR code.

Doel van de werkgroep Ruiterpaden is het realiseren van een ruiter- en menroute netwerk in het Land van Heusden en Altena, op plaatsen die nu nog niet toegankelijk zijn voor ruiters en menners; dit in samenspraak met agrariërs, landeigenaren, gemeenten en andere terreinbeherende instanties zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat.

Wilt u op enigerlei wijze aan dit doel meewerken, of ondersteunen – neem dan contact op via de mail.

Voor informatie: Marianne Heijmann

marianne@fam-heijmann.nl