Wandelen over boerenland!

Het landelijke, weidse Land van Heusden en Altena leent zich bij uitstek voor het maken van heerlijke wandelingen. Tijdens de wandeling kunt u overal genieten van prachtige vergezichten en Hollandse wolkenluchten. Mede door ANV Altena Biesbosch zijn er op verschillende locaties wandelpaden aangelegd om een wandeling anders te beleven. Deze wandelpaden gaan namelijk over boerenland, die in samenwerking met de lokale boeren tot stand zijn gekomen. Zij waren bereid hun land ter beschikking te stellen, doordat de Agrarische Natuurvereniging dankzij subsidies de inkomstenderving kon compenseren.Door deze paden over boerenland kwamen er nieuwe mogelijkheden om gebieden met elkaar te kunnen verbinden, die voorheen onbereikbaar waren. Zo kan het gebied al wandelend verkend worden vanuit een geheel ander perspectief, en biedt dus ook voor streekbewoners een verrassing in de eigen woonomgeving!

Zelf uw weg vinden naar de wandelpaden

Op deze pagina vindt u informatie en routes van drie aangelegde wandelpaden: het Doornse Molenpad, het Wijkerzand en het Oostwaardpad. Deze paden kunnen op verschillende manieren bewandeld worden, en hebben dus niet per se een vast startpunt. De routes en de mogelijkheden vindt u op deze pagina.

Doornsche Molenpad

Sinds 2012 is er bij Almkerk in samenwerking met Natuurvereniging Altenatuur en Molenstichting Land v. Heusden en Altena een extra mogelijkheid gerealiseerd om een “ommetje” te maken vanuit het dorp. Over een lengte van ruim 2 km. leidt het pad langs bloemrijke akkerranden en akkerland, via bruggetjes door het mooie “griendje van Bellemakers”, en als bonus langs de onlangs prachtig gerestaureerde Doornsche Molen; een poldermolen van het type “achtkante bovenkruier” uit 1720. In de griend ziet u verwilderde hop slingeren tot in de kruinen, deze werd in de 19e eeuw op de akkertjes geteeld voor de bierbrouwerijen. Het is er tevens een ideale biotoop voor kikkers, padden en salamanders. Buizerds zoeken hun prooi boven de akkers, en op het boerenland broeden in het voorjaar grutto’s, patrijzen, graspiepers en gele kwikstaarten.

Klik hier om de printversie van deze wandelroute te downloaden

Wijkerzand

Dit unieke 65 ha. grote uiterwaardengebied langs de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg heeft een bijzondere geschiedenis; het is sinds de 15e eeuw in eigendom van de ingezetenen (allen die geboren zijn en wonen in) het kerkdorp Wijk, ook  wel de “schaargerechtigden” genoemd. Het beheer gebeurt door de “schaarmeesters”, die o.a. het inscharen van het vee regelen. In dit mooie, oer-hollandse uitgestrekte gebied lopen wandelpaden, soms geflankeerd door meidoornhagen en struwelen door de uiterwaarden en langs de rivier. Naast de vele ganzen zijn hier ook bijzondere Zwarte Sterns te zien, en is men trots op een grote populatie weidevogels zoals Grutto’s en Kieviten; door een zorgvuldig beheer broedt hier de grootste populatie Tureluurs van Noord- Brabant.

Wijkerzand
Wandelpad Wijkerzand.  Klik hier voor een  route via  Route.nl

Oostwaardpad

In de uitgestrekte Oostwaard van de Biesbosch is een uniek, grotendeels onverhard wandelpad aangelegd, langs boerenakkers en dwars door de voor dit gebied karakteristieke grienden. Het pad voert door middel van bruggetjes en een speciaal voor de wandelaars aangelegde trekpont langs killen en oude grasdijken, die de polders vroeger moesten beschermen tegen het water. De oudere boerderijen in dit gebied werden vroeger op terpen gebouwd, want in de winter stroomden de polders met namen als “Boerenverdriet” regelmatig vol. Ondanks de ruilverkaveling eind 60-er jaren zijn er hier nog veel historische kenmerken zowel in het landschap als bijv. Fort Bakkerskil en de Papsluis, waar het Oostwaardpad langsvoert.

In en langs de Bakkerskil zijn beverburchten te zien, rondom de grienden zijn koppels reeën te bewonderen; vooral in ochtend- en avondschemer. Voor de vele roofvogels is dit gebied een paradijs; buizerds, kiekendieven, wespendieven en rode wouwen zijn veelvuldig te zien.

Brochure OWP
Folder ANV Altena-Biesbosch 

De route via Heerlijkwandelen.nl vind je hier